Υδραυλική εγκατάσταση στο Γαβαλά

Εγκατάσταση  σωληνώσεων για καλοριφέρ και νερό