Η C.P. Company είναι Ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2016 και δραστηριοποιείται στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας. Από το 2017 ασχολείται με ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις καθώς και με εγκαταστάσεις και συντηρήσεις κλιματιστικών. Επίσης διαθέτουμε εκχιονιστικά μηχανήματα για εκχιονισμούς οδών καθώς και ειδικά μηχανήματα Landtruck. Οι Υπηρεσίες μας:

· ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

· ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

· ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΏΝ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ INTERNET

· ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

· ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

· ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

· ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

· ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΝΤΩΣ ΤΥΠΟΥ

Project Image